Sao Hỏa Song Tử – Kẻ lý sự tiêu chuẩn

Bạn đã từng xem “Kiêu hãnh và định kiến”chưa? Đó là cách yêu tiêu chuẩn trong mắt người có Sao Hỏa Song Tử. Họ sẽ giống như nhân vật chính trong phim đó, tìm mọi cơ hội đấu lý với người mình thích. Chắc chắn bạn sẽ nghi ngờ sao lại có người yêu như […]

Read More

Mặt Trăng Bảo Bình – Kết hợp mặt trăng và 12 cung mặt trời

Mặt Trăng Bảo Bình cho thấy bạn rất sâu sắc, giàu trí tưởng tượng, thường thích thú với những quan điểm của bạn bè và đồng nghiệp cung cấp. Bạn là người của công chúng, dễ thông cảm với tình cảm của người khác. Dễ bị đi theo những khuynh hướng không chính thống, rất độc […]

Read More