Bạn có tò mò về ngày tháng năm sinh của mình? Chắc hẳn ai cũng muốn xem bói ngày sinh để biết vận mệnh tương lại về sự nghiệp, đường tình duyên, sức khỏe…để nắm bắt cơ hội mang đến những điều tốt cho cuộc đời

Theo các chuyên gia về chiêm tinh học, con người sinh ra tại thời điểm nào đó đều ảnh hưởng bởi cung mặt trời ( cung hoàng đạo ) dẫn tới có những nét tính cách, tình yêu, sự nghiệp…riêng có cho từng ngày sinh.

Xem bói ngày sinh tháng đẻ cung cấp cho các bạn các thông tin hữu ích như cung hoàng đạo của bạn là gì, sao chiếu mệnh, con số may mắn, tính cách, con đường sự nghiệp…cũng như đưa ra các lời khuyên hữu ích cho bạn trọng chuyện tình cảm, sức khỏe.

Xem bói theo ngày sinh dương lịch cho người sinh tháng 1

1/12/13/14/15/16/17/18/1
9/110/111/112/113/114/115/116/1
17/118/119/120/121/122/123/124/1
25/126/127/128/129/130/131/1

Xem bói ngày sinh tháng đẻ cho người sinh tháng 2

1/22/23/24/25/26/27/28/2
9/210/211/212/213/214/215/216/2
17/218/219/220/221/222/223/224/2
25/226/227/228/229/2

Xem bói theo ngày sinh dương lịch cho người sinh tháng 3

1/32/33/34/35/36/37/38/3
9/310/311/312/313/314/315/316/3
17/318/319/320/321/322/323/324/3
25/326/327/328/329/330/331/3

Xem bói theo ngày tháng năm sinh dương lịch cho người sinh tháng 4

1/42/43/44/45/46/47/48/4
9/410/411/412/413/414/415/416/4
17/418/419/420/421/422/423/424/4
25/426/427/428/429/430/4

Xem bói tình yêu bằng ngày sinh cho người sinh tháng 5

1/52/53/54/55/56/57/58/5
9/510/511/512/513/514/515/516/5
17/518/519/520/521/522/523/524/5
25/526/527/528/529/530/531/5

Xem bói theo ngày sinh dương lịch cho người sinh tháng 6

1/62/63/64/65/66/67/68/6
9/610/611/612/613/614/615/616/6
17/618/619/620/621/622/623/624/6
25/626/627/628/629/630/6

Xem bói theo ngày sinh dương lịch cho người sinh tháng 7

1/72/73/74/75/76/77/78/7
9/710/711/712/713/714/715/716/7
17/718/719/720/721/722/723/724/7
25/726/727/728/729/730/731/7

Xem bói ngày sinh tình yêu cho người sinh tháng 8

1/82/83/84/85/86/87/88/8
9/810/811/812/813/814/815/816/8
17/818/819/820/821/822/823/824/8
25/826/827/828/829/830/831/8

Xem bói theo ngày sinh dương lịch cho người sinh tháng 9

1/92/93/94/95/96/97/98/9
9/910/911/912/913/914/915/916/9
17/918/919/920/921/922/923/924/9
25/926/927/928/929/930/9

Xem bói theo ngày sinh dương lịch cho người sinh tháng 10

1/102/103/104/105/106/107/108/10
9/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/10
17/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/10
25/1026/1027/1028/1029/1030/1031/10

Xem bói theo ngày sinh dương lịch cho người sinh tháng 11

1/112/113/114/115/116/117/118/11
9/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/11
17/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/11
25/1126/1127/1128/1129/1130/11

Xem bói ngày sinh tình duyên cho người sinh tháng 12

1/122/123/124/125/126/127/128/12
9/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/12
17/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/12
25/1226/1227/1228/1229/1230/1231/12