Tarot được tạo thành từ 78 lá bài khác nhau. Có 22 lá ẩn chính là tiếng em gọi là Major Arcana và 56 lá ẩn phụ (Minor Arcana) chia thành 4 bộ (suit) là Cốc (Cup), Tiền(Pentacles), Kiếm(Swords), Gậy(Wands)

Major Arcana gồm 22 lá bài phản ánh các nguyên mẫu chính hoặc bài học tâm linh trong cuộc sống của chúng ta. Bao gồm 22 lá bài được đánh số từ 0 đến 21. Lá bài đại diện, miêu tả những giải đoạn khác nhau mà ta gặp phải.

Minor Arcana gồm có bốn bộ đồ – Cup, Pentacles, Swords, và Wands. Mỗi bộ đồ này chứa 14 lá bài, phản ánh những hoạt động hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Ngoài ra bạn tham khảo thêm [ Xem bói bài Tarot ] – Công cụ Online, miễn phí và chính xác

  • Bộ Cup có ý nghĩa cảm xúc của ý thức và có liên quan đến tình yêu, tình cảm, mối quan hệ và kết nối. Với bộ cốc cho thấy rằng bạn đang suy nghĩ bằng trái tim chứ không phải lý trí đây cũng  là phản ứng thường xuyên diễn ra. Ngoài ra cốc cũng liên quan đến sự sáng tạo, lãng mạn, tưởng tượng và trí tưởng tượng
  • Bộ Pentacles (còn được gọi là Tiền) gồm các khía cạnh vật chất của cuộc sống như công việc, kinh doanh, thương mại, tài sản, tiền bạc và các tài sản vật chất khác.
  • Bộ kiếm liên quan đến hành động, thay đổi, lực lượng, quyền lực, áp bức, tham vọng, can đảm và mâu thuẫn. Hành động có thể mang tính xây dựng hoặc phá hoại, đôi khi dẫn đến bạo lực. Ngoài ra cũng có thể có ý là hận thù, chiến đấu, và kẻ thù, Bộ kiếm dc coi là mạnh nhất và nguy hiểm
  • Bộ gậy có liên quan đến năng lượng ban đầu, tâm linh, cảm hứng, quyết tâm, sức mạnh, trực giác, tham vọng và sự mở rộng, tư tưởng ban đầu và những hạt giống thông qua đó sự sống trỗi dậy.
The FoolThe MagicianThe High Priestess The EmpressThe Emperor
The HierophantThe LoversThe ChariotStrengthThe Hermit
The Wheel of Fortune Justice The Hanged ManDeathTemperance
The DevilThe TowerThe StarThe MoonThe Sun
JudgementThe World
Ace of WandsTwo of WandsThree of WandsFour of WandsFive of Wands
Six of WandsSeven of WandsEight of WandsNine of WandsTen of Wands
Page of WandsKnight of Wands Queen of WandsKing of Wands
Ace of CupsTwo of CupsThree of CupsFour of CupsFive of Cups
Six of CupsSeven of CupsEight of CupsNine of Cups Ten of Cups
Page of CupsKnight of CupsQueen of CupsKing of Cups
Ace of SwordsTwo of SwordsThree of SwordsFour of SwordsFive of Swords
Six of SwordsSeven of SwordsEight of SwordsNine of SwordsTen of Swords
Page of SwordsKnight of SwordsQueen of SwordsKing of Swords
Ace of PentaclesTwo of PentaclesThree of Pentacles Four of PentaclesFive of Pentacles
Six of PentaclesSeven of Pentacles Eight of PentaclesNine of PentaclesTen of Pentacles
Page of PentaclesKnight of Pentacles Queen of Pentacles King of Pentacles